Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2023

Ta polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z usługi. Informuje Cię również o Twoich prawach prywatności i o tym, jak prawo chroni Twoje dane.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania usługi. Korzystając z usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie i używanie informacji zgodnie z tą polityką prywatności.

Wykładnia i definicje

Wykładnia

Słowa, których pierwsza litera jest wielką literą, mają określone znaczenia w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

W celach niniejszej polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu korzystania z naszej usługi lub jej części.

 • Afiliacja oznacza jednostkę, która sprawuje kontrolę nad stroną trzecią, jest kontrolowana przez stronę trzecią lub podlega wspólnej kontroli z tą stroną, przy czym "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, kapitałów własnych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych kierowniczych organów.

 • Firma (oznaczana jako "Firma", "my", "nas" lub "nasza" w niniejszej umowie) odnosi się do Leahmarie Kownacka Photography

 • Ciasteczka to małe pliki umieszczane przez stronę internetową na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, zawierające informacje o historii Twojej przeglądarki na tej stronie, w tym wiele zastosowań.

 • Kraj odnosi się do Polska.

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Usługa odnosi się do strony internetowej.

 • Dostawca usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną przetwarzającą dane w imieniu Firmy. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia świadczenia usługi, dostarczenia usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z usługi.

 • Dane użytkowania odnoszą się do automatycznie zbieranych danych generowanych podczas korzystania z usługi lub pochodzących z samej infrastruktury usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do Leahmarie Kownacka Photography, dostępnej pod adresem https://kownacka-photography.com.

 • Ty oznacza osobę korzystającą z usługi lub przedstawiającą tę usługę w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, jeżeli dotyczy.

Zbieranie i używanie Twoich danych osobowych

Typy zebranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o dostarczenie pewnych danych osobowych, które mogą być używane do kontaktowania się z Tobą lub identyfikowania. Do danych osobowych mogą należeć między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, land, kod pocztowy, miasto

 • Dane użytkowania

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do monitorowania aktywności na naszej usłudze i przechowywania pewnych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia obejmują beacons, tags i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do poprawy i analizy naszej usługi. Wśród technologii, które stosujemy, mogą być:

 • Ciasteczka przeglądarki: Plik cookie to mały plik umieszczany na Państwa urządzeniu. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o wysłaniu pliku cookie. Jednakże, jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, niektóre części naszej usługi mogą być niedostępne. Jeżeli nie dostosowali Państwo ustawień przeglądarki w celu odrzucenia plików cookie, nasza usługa może używać plików cookie.
 • Web Beacons: Pewne sekcje naszej usługi i naszych e-maili mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane web beacons (znane również jako Clear Gifs, Pixel Tags i Single-Pixel Gifs), które pozwalają firmie na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail oraz na zbieranie statystyk związanych z witryną (np. rejestracja popularności konkretnego obszaru i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „stałe” lub „sesyjne”. Stałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po wylogowaniu, podczas gdy pliki cookie sesyjne są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy odwiedzić artykuł na stronie TermsFeed.

Stosujemy zarówno pliki cookie sesyjne, jak i stałe do następujących celów:

 • Konieczne / Podstawowe pliki cookie: Typ: Pliki cookie sesyjne. Zarządzane przez: Nas. Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Państwu usług za pośrednictwem witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nadużyciu kont użytkowników. Bez tych plików cookie niektóre usługi, które Państwo żądają, nie mogą być świadczone, a używamy ich tylko do świadczenia Państwu tych usług.
 • Polityka plików cookie / Akceptacja informacji o plikach cookie: Typ: Stałe pliki cookie. Zarządzane przez: Nas. Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie na stronie.
 • Pliki cookie funkcjonalne: Typ: Stałe pliki cookie. Zarządzane przez: Nas. Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać Państwa wybory podczas korzystania z witryny, takie jak dane logowania lub ustawienia językowe. Mają one na celu zapewnienie Państwu bardziej spersonalizowanego doświadczenia i uniemożenie ponownego wprowadzania preferencji podczas każdego korzystania z witryny.

Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookie i Państwa możliwości wyboru w zakresie plików cookie znajduje się w naszej Polityce plików cookie lub w sekcji dotyczącej plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Używanie Państwa danych osobowych

Firma może używać zebranych danych do różnych celów:

 • Świadczenie i utrzymanie naszej usługi, w tym monitorowanie korzystania z naszej usługi.
 • Zarządzanie Państwa danymi. Zebrane dane mogą być również używane do zarządzania Państwa obecnością na naszej stronie internetowej, zarządzania Państwa kontem i profilem, dokonywania zmian w Państwa koncie lub profilu, świadczenia bardziej efektywnego wsparcia klienta oraz zapewnienia wysyłania do Państwa odpowiednich powiadomień.
 • Przedstawianie ofert produktów i usług. Firma może przesyłać Państwu oferty produktów i usług od stron trzecich lub naszych partnerów, które mogą być dla Państwa interesujące. Jeśli zdecydują się Państwo na skorzystanie z tych ofert, firma podzieli się Państwa danymi z danymi stron trzecich lub partnerów.
 • Przetwarzanie danych osobowych. W niektórych przypadkach firma może przetwarzać zebrane dane w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności lub w powiadomieniach przekazanych Państwu przed lub w momencie zbierania danych.
 • Transakcje handlowe. Firma może używać Państwa danych osobowych do dokonywania transakcji handlowych, takich jak ocena lub sfinalizowanie fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowanie, akwizycja części lub całej firmy, restrukturyzacja, likwidacja, sprzedaż aktywów lub inny rodzaj transakcji handlowej lub przekazania aktywów.
 • Podstawy prawne. Firma może używać Państwa danych osobowych z przyczyn prawnych, takich jak przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, reagowanie na prawidłowe zgłoszenia sądowe, egzekwowanie naszych umów i ochrona nas przed roszczeniami prawowymi.
 • Inne cele. Firma może używać Państwa danych osobowych także w innych celach, o których zostaną Państwo poinformowani podczas przekazywania nam danych osobowych lub zgodnie z inną podstawą prawną.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Państwa dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej usługi oraz w celu skontaktowania się z Państwem.
 • Transakcje handlowe: Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w związku z lub w czasie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania, akwizycji części lub całej firmy, restrukturyzacji, likwidacji, sprzedaży aktywów lub innego rodzaju transakcji handlowej lub przekazania aktywów.
 • Partnerom: Możemy udostępniać Państwa informacje naszym partnerom, którzy zobowiązują się przestrzegać niniejszej Polityki prywatności.
 • Partnerom handlowym: Możemy udostępniać Państwa informacje naszym partnerom handlowym, aby mogli Państwo otrzymać oferty dotyczące produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
 • Innym użytkownikom: Jeśli udostępniają Państwo informacje osobiste lub w inny sposób wchodzą w interakcję z innymi użytkownikami w publicznych obszarach, informacje te mogą być widoczne i rozpowszechniane przez innych użytkowników.
 • Państwa zgoda: Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w inny sposób niż opisano w niniejszej Polityce prywatności, jeśli o to zostanie Państwa poproszone lub jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Firma będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym przez nasze prawnie obowiązujące zobowiązania (np. jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów i polityk prawnych.

Firma będzie również przechowywać dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, chyba że są one używane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Transfer Państwa danych osobowych

Państwa informacje, w tym dane osobowe, będą przetwarzane w siedzibie operacyjnej firmy i innych miejscach, gdzie uczestniczące w przetwarzaniu strony mogą się znajdować. Oznacza to, że te informacje mogą być przekazywane i przechowywane poza granicami Państwa kraju, regionu, prowincji lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a także przekazywanie takich informacji, oznacza akceptację takiego transferu.

Firma podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a także zobowiązaniami prawnymi. Żadne przekazywanie danych osobowych nie odbywa się bez odpowiednich kontroli i zabezpieczeń.

Usuwanie Państwa danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub wsparcia w usunięciu swoich danych osobowych, które zebraliśmy o Państwie. Nasza usługa może także umożliwiać Państwu usunięcie określonych informacji o sobie w ramach usługi. Mogą Państwo zaktualizować, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe, logując się do swojego konta i odwiedzając sekcję „Ustawienia konta”, umożliwiającą zarządzanie Państwa danymi osobowymi. Mogą Państwo również skontaktować się z nami, aby uzyskać dostęp do swoich informacji, ich poprawienie lub usunięcie.

Należy jednak pamiętać, że pewne informacje mogą być konieczne do przechowywania zgodnie z naszymi prawami lub obowiązkami prawny

ężkoby były dostępne dla innych użytkowników.

Ujawnianie Państwa danych osobowych

Transakcje biznesowe

W przypadku zaangażowania się firmy w fuzje, przejęcia lub sprzedaż aktywów, Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Otrzymają Państwo powiadomienie przed takim przeniesieniem danych osobowych i będą podlegać innym zasadom prywatności.

Przesłanki prawne

W pewnych okolicznościach firma może być zobowiązana do ujawnienia Państwa danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów ścigania lub innych organów publicznych.

Inne wymogi prawne

Firma może również ujawnić Państwa dane osobowe w dobrej wierze, jeśli uznaje to za konieczne w celu:

 • Spełnienia obowiązków prawnych
 • Ochrony praw i własności firmy
 • Przeciwdziałania nadużyciom lub ochrony bezpieczeństwa
 • Ochrony osobistej bezpieczeństwa użytkowników lub publiczności
 • Obrony przed odpowiedzialnością prawową

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas ważne. Jednakże, prosimy pamiętać, że żadna metoda przesyłania danych przez internet lub przechowywania ich elektronicznie nie jest 100% bezpieczna. Staramy się zastosować komercyjnie akceptowalne środki, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak nie możemy zagwarantować absolutnej bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest kierowana do osób poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od osób poniżej 13. roku życia. Jeśli są Państwo rodzicem lub opiekunem i mają Państwo świadomość, że Państwa dziecko dostarczyło nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zbieramy dane osobowe od dzieci poniżej 13. roku życia bez weryfikacji zgody rodzica, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Po kliknięciu na link do strony trzeciej zostaną Państwo przekierowani na tę stronę. Zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami innych stron ani usług i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść ani praktyki.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy okresowo aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Udzielimy Państwu informacji o zmianach, wysyłając powiadomienie na adres e-mail podany w Państwa koncie lub umieszczając wyraźne ogłoszenie na naszej stronie przed wejściem w życie zmiany.

Zalecamy regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia ewentualnych zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności są skuteczne od chwili ich opublikowania na tej stronie.